Starszy referent / Młodszy specjalista w Dziale Analiz i Monitorowania Świadczeń w II Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotne

starszy referent / młodszy specjalista w Dziale Analiz i Monitorowania Świadczeń

w II Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (1 etat / umowa o pracę)

 

Numer ogłoszenia: Katowice/23/34

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 30.05.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie prac analitycznych w zakresie realizacji kontraktów oraz dostępności do świadczeń,
 • dokonywanie analizy danych w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, wynikających z umów ze świadczeniodawcami,
 • przeprowadzanie czynności związanych z monitorowaniem sprawozdawczości statystycznej,
 • udzielanie wyjaśnień w sprawie sporządzenia sprawozdań statystycznych oraz warunków wynikających z zawartych umów na świadczenia opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie okresowych raportów na potrzeby Centrali NFZ.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane z zakresu informatyki)
 • Lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko starszego referenta staż pracy nie jest wymagany,
  • na stanowisko młodszego specjalisty wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561),
 • biegła znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint),
 • znajomość MS Access,
 • praktyczna znajomość SQL for Oracle,
 • znajomość podstawowych technik analizy statystycznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, sumienność i dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW