Starszy referent / Młodszy specjalista w Dziale Udostępniania Danych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

starszy referent / młodszy specjalista w Dziale Udostępniania Danych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/81

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę na zastępstwo / pełny etat

 

Termin składania ofert: 12.12.2022 r.

 

Szczegóły oferty

GŁÓWNE ZADANIA:
 • realizacja wniosków o udostępnienie danych osobowych,
 • monitorowanie terminowości prowadzonych spraw oraz obiegu korespondencji,
 • weryfikowanie podstaw prawnych we wnioskach dot. udostępnienia danych osobowych,
 • współpraca z innymi komórkami merytorycznymi w zakresie udostępniania danych osobowych,
 • pozyskiwanie danych w oparciu o dostępne aplikacje.

 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie
 • Lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany, przy wykształceniu średnim wymagane są 3 lata stażu pracy
  • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu średnim wymagane są 4 lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • umiejętność obsługi narzędzi z pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • skrupulatność i dokładność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl