Starszy referent w Dziale Analiz i Monitorowania Świadczeń w II Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

starszy referent w Dziale Analiz i Monitorowania Świadczeń

w II Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/82

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 12.12.2022 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • monitorowanie i analiza przekazywanych przez świadczeniodawców danych o listach oczekujących na świadczenia medyczne, informacji o pierwszych wolnych terminach,
 • monitorowanie i analiza list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji Kolejki Centralne,
 • monitorowanie terminowości i wiarygodności przekazywanych danych,
 • sporządzanie wniosków dotyczących świadczeniodawców nieterminowo i nierzetelnie prowadzących listy oczekujących,
 • sporządzanie sprawozdań i zestawień okresowych.

 

WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Lata pracy zawodowej: staż pracy nie jest wymagany

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość podstawowych aplikacji pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Outlook),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, sumienność i dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl