Starszy referent w Dziale Informacji i Koordynacji w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

starszy referent w Dziale Informacji i Koordynacji

w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

 

Numer ogłoszenia: Katowice/23/09

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę na zastępstwo / pełny etat

 

Termin składania ofert: 13.03.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • realizacja zadań związanych z korpusem oficerów językowych (koordynowanie stosowania zasad prostego języka w Oddziale, przybliżanie zasad prostego języka),
 • nadzorowanie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji,
 • monitorowanie obsługi w salach obsługi klientów i punktach obsługi klientów oraz sporządzanie sprawozdań i raportów w tym zakresie,
 • przygotowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych z obszaru profilaktyki i promocji postaw prozdrowotnych.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • lata pracy zawodowej (należy udokumentować): wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność obsługi narzędzi z pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • sumienność, pracowitość, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW