Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Ruda Śląska
Ogłoszenie o naborze Nr 126126

Warunki pracy

 


Praca biurowa, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze pow. 4 godzin dziennie, w naturalnym i przy sztucznym oświetleniu. Na stanowisku wystepują częste kontakty telefoniczne z instytucjami zewnętrznymi, prokuraturami i sądami.


Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biurowe znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (winda). Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje komendy nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno – biurową Komendanta Miejskiego Policji i jego Zastępcy oraz obsługę kancelaryjno-biurową komórek i jednostek organizacyjnych KMP
 • Obsługuje w zakresie kancelaryjno-biurowym Zespół Prezydialny.
 • Prowadzi rejestry i ewidencje pomocnicze.
 • Obsługuje w zakresie kancelaryjno-biurowym Zespół Kontroli.
 • Przyjmuje i segreguje korespondencję od operatora pocztowego a następnie wydaje adresatom.
 • Wypisuje druki poleceń wyjazdu służbowego i prowadzi ich ewidencję.
 • Sporządza projekty pism, powiela dokumenty na polecenie przełożonych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • wiedza związana z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: z zakresu instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 • umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność komunikowania się
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, terminowość.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. i później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe