Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126813

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w telefon, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Na stanowisku pracy występuje czynnik zagrożenia naciskami grup przestępczych oraz wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem znacznej ilości dokumentów.


Stanowisko pracy w Wydziale Techniki Operacyjnej usytuowane jest na III piętrze, w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Budynek wydziału nie jest dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.


Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Kontroluje poprawność oznaczania dokumentów niejawnych i zwraca je wykonawcom merytorycznym do uzupełnienia w przypadku, gdy nie spełniają wymogów formalnych, w celu niedopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty niejawne, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz sporządza kopie, wyciągi, wypisy, odpisy lub wydruki z dokumentów niejawnych oraz potwierdza ich zgodność, w celu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Przestrzega określonych okresów ochrony informacji niejawnych, ustawowych terminów dokonywania przeglądu materiałów niejawnych, dokonuje adnotacji dot. zmiany/zniesienia klauzuli tajności na dokumentach i w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Zespole, w celu ustalenia czy dokumenty spełniają ustawowe przesłanki ochrony informacji niejawnych.
 • Rozlicza pracowników z posiadanych dokumentów niejawnych pobranych z zespołu lub z jego oddziałów, celem uzgodnienia stany faktycznego z zapisami ewidencyjnymi.
 • Odnotowuje w urządzeniach ewidencyjnych zwrot do Zespołu dokumentów/materiałów niejawnych ostatecznie zakończonych, sporządza spisy archiwalne i protokoły brakowania materiałów niearchiwalnych kat. BC, dokonuje rozliczenia urządzeń, sporządza roczne rozliczenie dokumentów niejawnych w Zespole i jego Oddziałach.
 • Prowadzi i aktualizuje zbiór aktów prawnych oraz dziennik przepisów, w których ewidencjonowane są obowiązujące akty prawne, zawierające informacje niejawne, udostępnia te przepisy lub je wydaje na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych i sprawuje bieżący nadzór w powyższym zakresie.
 • Prowadzi ewidencję imienną funkcjonariuszy i pracowników mających w swojej dyspozycji dokumenty niejawne, sporządza wykazy dokumentów niejawnych pobranych z Zespołu przez policjantów i pracowników i okresowo rozlicza dokumenty z dziennikiem ewidencyjnym, w celu zapewnienia możliwości sprawdzenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy przy ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów (Ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych)
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Poświadczenie bezpieczeństwa stwierdzające dawanie rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność szybkiego uczenia się
 • Umiejętność szybkiego działania
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Podobne oferty

02 Października 2023

Przedsiębiorstwo: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przygotowywanie i współprowadzenie postępowań konkursowych na zawarcie umów w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, przygotowywanie...

Więcej informacji
27 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Miejsce pracy: śląskie / Kobiór

obsługa klienta - przyjmowanie wniosków o przyznanie różnych świadczeń, redagowanie pism urzędowych, zaświadczeń, obsługa korespondencji, obsługa komputera i urzadzeń biurowych, archiwizacja dokumentów. Wymagania inne: wykształcenie średnie,...

Więcej informacji
26 Września 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne:

Więcej informacji