Starszy referent

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Ruda Śląska
Ogłoszenie o naborze Nr 133641

Warunki pracy

charakte stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta.


miejsce i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy: obiekty częściowo dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakres zadań

 • organizuje i prowadzi pracę sekretariatu komendanta placówki;
 • przygotowuje pisma i dokumenty w zakresie zleconym przez komendanta placówki;
 • rozdziela pocztę przekazaną przez komendanta placówki lub przez kancelarię pomiędzy poszczególnych adresatów;
 • sporządza protokoły odpraw i spotkań służbowych na polecenie komendanta placówki;
 • prowadzi terminarz spotkań i innych czynności do realizacji przez komendant aplacówki;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • podstawowa znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”
 • komunikatywność;
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy w Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia pbezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych

Podobne oferty

22 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Miejsce pracy: śląskie / Ruda Śląska

współudział przy projektowaniu terenów zielonych, raporty środowiskowe, przygotowywanie zapytań ofertowych na zakup roslin i materiałów związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych, sporzadzanie dokumentacji związanej z utrzymaniem terenów miejskich,...

Więcej informacji
22 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Miejsce pracy: śląskie / Siewierz

Szkolenie BHP, ppoż., szkolenie stanowiskowe, ewidencjonowanie dokumentacji wpływającej w elektronicznych dziennikach korespondencyjnych, obsluga programów komputerowych, przygotowanie dokumentacji do zarachowania, sporządzanie spisów i protokołów brakowania,...

Więcej informacji
21 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

PRACE ADMINISTRACYJNO - BIUROWE Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: s

Więcej informacji