Starszy referent

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116878

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca w zespole wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów w realizacji powierzonych zadań.
2. praca pod presją czasu wymagająca bardzo dobrej organizacji na stanowisku pracy.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1. Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie.
2. Czynniki utrudniające pracę: nierównomierne natężenie obowiązków służbowych.
3. Narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka,
4. Budynek nie jest dostosowany do pracy osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne tj. brak podjazdu, brak windy, małe toalety, praca w biurze znajdującym się na piętrze.

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem pomieszczeń i obiektów Komendy w należytym stanie technicznym
 • Nadzorowanie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego
 • Prowadzenie nadzoru nad rozliczeniami oraz dokumentami dotyczących eksploatacji pojazdów i sprzętu technicznego.
 • Realizacja zakupów sprzętu i materiałów na potrzeby Komendy, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania
 • Prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów.
 • Wykonywanie czynności związanych z uzgadnianiem i prowadzeniem ksiąg inwentarzowych, uzgadnianie stanów inwentarzowych w celu zapewnienia informacji o składnikach majątku
 • Prowadzenie kancelarii Wydziału Kwatermistrzowsko-technicznego Komendy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie w administracji publicznej
 • spełnienie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość ustawy o PSP;
 • prawo jazdy kat. C
 • znajomość obsługi pakietu MS Office ( w szczególności Exel, Word)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. C + E
 • znajomość obsługi pakietu MS Office ( w szczególności Exel, Word)
 • umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, samodzielność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dyspozycyjność,
 • znajomość programów komputerowych wymaganych na stanowisku pracy tj. Progman Magazyn, Progman Majątek Web, EZD, KARTY, WSM,

Podobne oferty

29 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Oferta stażu dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracyWykształcenie: min.średnie; podstawowa obsługa komputera; chęć rozwoju, sumienność, zaangażowanie, komunikatywność; podstawowa umiejętność organizacji pracy; zakres obowiązków: przeglądanie...

Więcej informacji
28 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Miejsce pracy: śląskie / Suszec

pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, analizowanien potrzeb kulturalnych mieszkańców i tworzenie wniosków z tych analiz, promocja wydarzeń kulturalnych, pomoc w przygotowaniu dekoracji i wystroju sal na imprezy organizowanie...

Więcej informacji
27 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Miejsce pracy: śląskie / Tychy

w załączniku Wymagania konieczne: Uprawnienia: komputer - obsługa Wymagania inne: wykształcenie średnie, umiejętność obsługi komputera, terminowość, uczciwość, rzetelność, kultura osobista,

Więcej informacji