Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116843

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klienta zewnętrznego, zagrożenie korupcją.


Stanowisko pracy w Wydziale Transportu usytuowane jest na parterze budynku H w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Budynek H nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Koordynuje zadania związane z rejestrację, zgłaszaniem oraz procesem likwidacji przez jednostki terenowe szkód transportowych, w celu przywrócenia pojazdów służbowych do stanu sprzed zdarzenia (bądź podjęcia decyzji o jego wycofaniu).
 • Obsługuje proces likwidacji szkód komunikacyjnych z udziałem służbowego sprzętu transportowego oraz ewidencjonuje zaistniałe zdarzenia drogowe i szkody transportowe, w celu bieżącej kontroli rzeczywistej ilości uszkodzonych pojazdów i usprawnienia procesu ich odbudowy.
 • Kompletuje dokumentację oraz analizuje ją w celu podjęcia decyzji o formie likwidacji szkody. Wystawia upoważnienia na naprawy bezgotówkowe uszkodzonych pojazdów lub kieruje pojazd do naprawy w resortowej Stacji Obsługi. Utrzymuje współpracę z warsztatami naprawczymi w zakresie napraw uszkodzonych pojazdów i firmami ubezpieczeniowymi w zakresie pokrywania kosztów napraw bezgotówkowych lub egzekwowania wypłat odszkodowań za naprawy pokrywane ze środków finansowych KWP, w celu odzyskania wydanych na naprawę środków.
 • Analizuje kosztorysy napraw sporządzone przez resortowe Stacje Obsługi oraz faktury warsztatów naprawczych, w celu określenia zgodności z kalkulacjami ubezpieczycieli i prawidłowością wykonanej naprawy. Określa na podstawie faktur lub kosztorysów ostateczną wartość szkód.
 • Opracowuje okresowe analizy dotyczące zaistniałych zdarzeń drogowych i ich kosztów, w celu sporządzenia sprawozdawczości dla Biura KGP w zakresie ilości zdarzeń oraz poniesionych kosztów na naprawy i wysokości środków finansowych odzyskanych od ubezpieczycieli.
 • Uczestniczy w oględzinach pojazdów służbowych będących po kolizji, z upoważnionym rzeczoznawcą w celu ustalenia zakresu naprawy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w logistyce
 • Umiejętność interpretacji przepisów z zakresu gospodarki transportowej
 • Umiejętność analizowania dokumentacji
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, dokładność
 • Komunikatywność
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Podobne oferty

31 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Mysłowice

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

Więcej informacji
29 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Oferta stażu dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracyWykształcenie: min.średnie; podstawowa obsługa komputera; chęć rozwoju, sumienność, zaangażowanie, komunikatywność; podstawowa umiejętność organizacji pracy; zakres obowiązków: przeglądanie...

Więcej informacji
28 Marca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Miejsce pracy: śląskie / Suszec

pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, analizowanien potrzeb kulturalnych mieszkańców i tworzenie wniosków z tych analiz, promocja wydarzeń kulturalnych, pomoc w przygotowaniu dekoracji i wystroju sal na imprezy organizowanie...

Więcej informacji