Starszy specjalista

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Myszków
Ogłoszenie o naborze Nr 137323

Warunki pracy

Praca przy komputerze, także poza siedzibą Inspektoratu, praca na VI piętrze, pomieszczenia biurowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Zakres zadań

 • przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych; wniosków o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie ewidencji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • archiwizowanie akt, obsługa kancelaryjna

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo, urbanistyka, architektura, inżynieria środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych dnia 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń
 • Komunikatywność, dyspozycyjność
 • Umiejętność organizacji pracy

Podobne oferty

15 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Ministerstwo Przemysłu w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie użytkowanie sprzętu biurowego charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, ministerstwami i instytucjami praca będzie wymagać przemieszczania się na...

Więcej informacji
12 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Miejsce pracy: śląskie / Jaworzno

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca na tym...

Więcej informacji
26 Kwietnia 2024

Przedsiębiorstwo: Ministerstwo Przemysłu w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze – powyżej 4 godzin...

Więcej informacji