Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 120232

Warunki pracy

Praca w siedzibie komendy w godzinach pracy komendy tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.


Budynek komendy nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, windy, toalet przystosowanych do osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia są zlokalizowane na wysokim parterze oraz I piętrze)


Warunki pracy:


•     oświetlenie naturalne/sztuczne,


•     obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorze komputerowym,


•     praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego,


•     stres związany z obsługą proceduralną zamówień publicznych (terminowość, złożoność aktów prawnych).

Zakres zadań

 • uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: opracowuje i publikuje dokumentację postępowania, przygotowuje i publikuje ogłoszenia, oraz wykonuje inne czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z obowiązujących przepisów i procedur wewnętrznych
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowej, sporządza protokoły postępowania o zamówienie publiczne,
 • uczestniczy w przygotowaniu umów pod względem zgodności z przepisami z zakresu zamówień publicznych,
 • przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poza ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Komendy Wojewódzkiej PSP,
 • prowadzi rejestr umów i statystyki zamówień publicznych, sporządza plan zamówień publicznych, plan postępowań i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • sporządza zbiorcze zestawienia w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez wydziały komendy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy biurowej
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, znajomość prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy, zdolność analitycznego myślenia
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel, Word
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność.

Podobne oferty

05 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Miejsce pracy: śląskie / Żory

osobisty, telefoniczny i mailowy kontakt z klientami, obsługa komputera i urz. biurowych, wystawianie faktur, obsługa poczty, pisanie pism, prowadzenie dokumentacji, dbanie o czystość na stanowisku pracy Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe...

Więcej informacji
04 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Wykonywanie prac biurowych w sprawach sądowych, sporządzanie pism, protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przygotowanie dokumentów do archiwum zakładowego, obsługa programów komputerowych. Zainteresowane osoby...

Więcej informacji
04 Czerwca 2023

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Kontakt z klientami biura rachunkowego, kompletowanie dokumentacji, kserowanie dokumentów, kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS, zaopatrzenie w art. biurowe. Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta po...

Więcej informacji