Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 120407

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów, a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,


- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- krajowe wyjazdy służbowe,

Zakres zadań

 • dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział; analizuje salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych; wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym
 • sporządzanie przelewów lub wniosków o wypłatę ze środków KFD oraz dyspozycji przekazywania środków pomiędzy rachunkami w systemie bankowości elektronicznej (NBP, BGK); sporządzanie wydruków wyciągów bankowych z systemu bakowości elektronicznej oraz prowadzenie bieżącej archiwizacji dokumentacji bankowej (przelewów bankowych, wyciągów bankowych, potwierdzeń zapłaty ze środków KFD); wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym
 • kontroluje pod względem formalno-rachunkowym dokumenty dotyczące realizowanych operacji gospodarczych
 • prowadzi rejestry faktur wpływających do Oddziału
 • wystawia i księguje faktury sprzedaży oraz noty księgowe; prowadzi terminową windykację wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań; prowadzi ewidencje w zakresie podatku VAT i sporządza deklaracje VAT, JPK; wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym
 • prowadzi ewidencję księgową majątku rzeczowego Oddziału; uczestniczy w rozliczaniu inwestycji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych; wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym
 • analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych; sporządza sprawozdania budżetowe i KFD; współpracuje z wydziałami merytorycznymi w zakresie weryfikacji zgodności z danymi księgowymi wydatków, wykazanych w programach inwestycyjnych; wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym
 • prowadzi rejestr umów; wprowadza, weryfikuje i koryguje zaangażowanie środków na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych i rejonów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub rachunkowości,
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja.
 • umiejętność obsługi komputera- pakiet MS-Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość procedur postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego programu księgowego SAP,
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej,

Podobne oferty

27 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: S-3 Personal Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Tarnowskie Góry

Wystawianie oraz księgowanie faktur i not księgowych Rozliczanie rozrachunków z kontrahentami i uzgadnianie sald Przygotowywanie i analiza zestawień związanych z zobowiązaniami Przygotowywanie przelewów wychodzących Bieżąca komunikacja z bankiem Weryfikacja...

Więcej informacji
26 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: AMS Metal Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Siemianowice Śląskie

Twój zakres obowiązków : Kompleksowe procesowanie i obsługa transakcji finansowych, takich jak: kredyty, leasingi, transakcje FX oraz SWAPy towarowe (metale) i inne. Weryfikacja umów i dokumentacji dotyczącej finansowania, rachunków bankowych, transakcji...

Więcej informacji
26 Maja 2023

Przedsiębiorstwo: AMS Metal Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Siemianowice Śląskie

Zakres obowiązków: Dekretacja operacji z wyciągów bankowych w walcie polskiej oraz raportów kasowych, Księgowanie dokumentów zakupów towarów i usług w tym od dostawców zagranicznych (WNT, import) Weryfikacja i księgowanie dokumentów zakupu towarów i...

Więcej informacji