Starszy technik

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy technik
Miejsce pracy: Jaworzno
Ogłoszenie o naborze Nr 137552

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem  wyjazdów w teren,
- wykonywanie badań wymaga wysiłku fizycznego,
- praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie (praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne lepiszczy, mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw asfaltowych,
 • Opracowuje sprawozdania z badań laboratoryjnych lepiszczy, mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw asfaltowych,
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • Analizuje i sprawdza pod względem merytorycznym, dostarczone recepty na mieszanki mineralno-asfaltowe
 • Przygotowuje dane do monitoringu jakości robót na podstawie przeprowadzonych badań na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne,
 • Współpracuje z Nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.

Podobne oferty

15 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Ministerstwo Przemysłu w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie użytkowanie sprzętu biurowego charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, ministerstwami i instytucjami praca będzie wymagać przemieszczania się na...

Więcej informacji
07 Maja 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie

Miejsce pracy: śląskie / Myszków

Warunki pracy Praca przy komputerze, także poza siedzibą Inspektoratu, praca na VI piętrze, pomieszczenia biurowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości Zakres...

Więcej informacji
26 Kwietnia 2024

Przedsiębiorstwo: Ministerstwo Przemysłu w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze – powyżej 4 godzin...

Więcej informacji