Staż - referent

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie
Staż - referent
Miejsce pracy: Chorzów
Numer: StPr/24/0164
OBOWIĄZKI:
- szkolenie BHP, ppoż., ODO;- zapoznanie z organizacją i specyfiką instytucji, a także obiwiązującymi procedurami;- zapoznanie z regulaminem organizacyjnym;- doskonalenie umiejętności obsługi urządzeń biurowych;- nauka i pomoc w zakresie przedmiotu działania kancelarii urzędu tj.: przyjmowania i ewidencjonowania w systemach informatycznych składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji, korespondencji i innych dokumentów wpływających do urzędu w wersji papierowej oraz elektronicznej, a także weryfikowania ich pod względem formalnym; podziału korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne urzędu, potwierdzania daty wpływu na ww. dokumentach; przyjmowania korespondencji do wysyłki w wersji papierowej, przygotowania zwrotnego potwierdzenia odbioru, eidencjonowane w systemach informatycznych, funkcjonowania składów chronologicznych oraz ich obsługi;- nauka i pomoc w obsłudze sekretariatu urzędu;- nauka i pomoc w zakresie obsługi archiwum zakładowego (procedura przekazywania akt do archiwum zakładowego, udostepniania i wypożyczania dokumentacji przechowywanej w archiwum);- nauka i pomoc przy ewidencjonowaniu dokumentów źródłowych w systemach informatycznych;- nauka sporządzania informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań;- wykonywanie czynności pomocniczych przy realizacji zadań związanych z gospodarowaniem mieniem eksploatacyjno-zaopatrzeniowym;- pomoc w gromadzeniu i przygotowywaniu danych i informacji niezbędnych do sporządzanych sprawozdań i pism kierowanych w szczególności do Izby Administracji Skarbowej;- nauka redagowania pism;- wyszukiwanie i segregacja tytyłów wykonawczych;- podział korespondencji na rejony egzekucyjne;- segregacja oraz dopinianie zwrotnych potwierdzeń odbioru do wysłanych zajęć/pism/postanowień;- kompletowanie akt i archiwizacja dokumentów;- sporządzanie kserokopii dokumentacji;wprowadzanie do bazy Poltaź deklaracji/zeznań;- anulowanie zajeć komorniczych;segregowanie poczty;- wprowadzanie do SPP deklaracji PCC-3;- przesyłanie dokumentów zgodnie z właściwością miejscową;- obsługa klienta przy przyjmowaniu zeznań/deklaracji;- archiwizacja dokumentów.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Wykształcenie: średnie zawodowe
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

Miejsce pracy:

Chorzów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Podobne oferty

27 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu. Wykonywanie prac biurowych, oraz prac zleconych przez przełożonego. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Więcej informacji
27 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu. Wykonywanie prac biurowych, oraz prac zleconych przez przełożonego. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Więcej informacji
27 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu. Wykonywanie prac biurowych, oraz prac zleconych przez przełożonego. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Więcej informacji