Technik Obsługi Obiektu

Od początku naszego istnienia, w Sodexo mamy konkretną wizję działalności – to ona wytycza kierunek, w którym zmierzamy. Przyjęta przez nas perspektywa stoi u podstaw wszystkiego, co robimy.

Wierzymy, że konkretne działania i codzienne wysiłki prowadzą do realnej poprawy życia ludzi, lokalnych społeczności i funkcjonowania naszej planety. Właśnie dlatego naszym celem jest czynienie życia lepszym dla wszystkich.

Technik Obsługi Obiektu
Miejsce pracy: Gliwice
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • Nadzór nad prawidłową, bieżącą eksploatacją budynku.
 • Wykonywanie przeglądów i inspekcji urządzań oraz instalacji (takich jak HVAC, elektrycznych, gazowych, hydraulicznych).
 • Obsługa bieżących usterek i raportowanie w systemie.
 • Nadzór nad przeglądami okresowymi, planowanie i realizacja.
 • Monitorowanie stanu technicznego podległych instalacji, planowanie napraw, koordynacja serwisów.
 • Ścisła współpraca z klientem w zakresie konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego urządzeń i powierzchni.
 • Monitoring zużycia mediów.
WYMAGANIA
 • Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość i umiejętność obsługi systemów: elektrycznych lub klimatyzacyjno-wentylacyjnych.
 • Uprawnienia SEP G -1E (G2 i G3 - mile widziane).
OFERUJEMY
 • Pracę na pełen etat.
 • Realną możliwość rozwoju zawodowego i awansu.
 • Pakiet socjalny.
 • Miłą i życzliwą atmosferę pracy, w otoczeniu nastawionym na dzielenie się wiedzą.
Klauzula informacyjna:
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sodexo Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 137. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu udziału w przyszłych rekrutacja i przechowywania ich w bazie rekrutacyjnej Sodexo Polska Sp. z o.o. przez okres 2 lat. Podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Sodexo Polska Sp. z o.o. w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy (imię/a i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego) jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pana/Pani dobrowolnej zgody. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych , w tym o wycofaniu zgody należy kierować zwrotnie na adres mailowy podany w danych kontaktowych. W razie jakichkolwiek wniosków lub skarg związanych z Pana/Pani danymi osobowymi może się Pan/Pani kontaktować z nami poprzez formularz dostępny na stronie Internetowej www.pl.sodexo.com