Zastępca Naczelnika Sekcji Eksploatacji ds. drogi kolejowej

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

 

Zakład Linii Kolejowych poszukuje osób na stanowisko:


Zastępca Naczelnika Sekcji Eksploatacji ds. drogi kolejowej
Miejsce pracy: Jaworzno
Numer referencyjny: WZ/IZ/133/01/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • stosowanie i nadzorowanie przestrzegania procedur SMS i MMS oraz innych regulacji dotyczących utrzymania nawierzchni, podtorza, obiektów inżynieryjnych, budynków i pozostałych budowli oraz eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych,
 • planowanie i opracowywanie harmonogramów robót dla zespołu konserwacji nawierzchni, podtorza, obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli oraz harmonogramów robót dla zespołów utrzymania,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie nawierzchni i podtorza, budynków i obiektów inżynieryjnych,
 • monitorowanie oraz koordynacja zadań konserwacyjnych i utrzymaniowych na terenie Sekcji, a także nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem dokumentacji oraz sprawozdawczości,
 • nadzór nad gospodarką materiałową w zakresie wykonywanych zadań, utrzymaniem i naprawą maszyn, urządzeń technicznych, pojazdów kolejowych i środków transportu drogowego,
 • nadzór nad porządkiem, ochroną mienia kolejowego, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska,
 • udział w pracach wskazanych komisji, zespołów zadaniowych, grup roboczych, uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz weryfikacja bezpośrednio w terenie stanu utrzymania linii kolejowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, transport kolejowy,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku toromistrza oraz 1 rok na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa z zakresu budownictwo, drogi kolejowe, SMS, MMS, infrastruktura kolejowa, gospodarka materiałowa, bezpieczeństwo kolejowe, ochrona środowiska, ochrona p. poż.,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Mile widziane kwalifikacje:
 • posiadanie uprawnień budowlanych w danej specjalności.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty

09 Lutego 2024

Przedsiębiorstwo: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji...

Więcej informacji